BusinessSolution

Business Solution & Business Intelligence

Dra nytta av våra globala tjänster

Våra tjänster

Strategi & Affärsutveckling


Vi designar koncept och översätter koncepten till produktidéer. Därefter demonstreras en initial koncept- och designutveckling. Vi identifierar och implementerar meningsfulla innovationer i organisationer.

Behovs- & Risksanalys


En behovsanalys undersöker och preciserar de behov som ligger till grund för förändring. Behovsanalysen skapar en bild av vilka förutsättningar som finns och blir utgångspunkt för de krav, villkor och kriterier som ni formulerar i er policy. Riskanalys innebär att den som bedriver verksamheten arbetar förebyggande. Riskanalysen ska omfatta verksamhetens samtliga delar. 

System- & Strategi Implementering


Analyser ska göras för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar, föreskrifter och beslut.

Affärsjuridik & Skatterådgivning


Business Solution förstår affärer och juridik. Det är 

bra att ha vissa grundläggande juridiska kunskaper i syfte att åstadkomma säkra och effektiva affärer samt undvika dyrbara misstag. Inte minst, kan det vara bra att veta när eventuell hjälp kan behövas av erfarna affärsjurister.

Investment- & Riskkapital


Vi är affärsutvecklare som pysslar med projektledning och finansiella lösningar.


I vårt arbete söker vi innovativa och unika individer, idéer, tjänster och produkter som vi paketerar, organiserar och säljer av.

Digitalisering & Effektivisering


Enklare arbetssätt för er men också för era kunder. Produkter och tjänster blir mer användarvänliga, och för er kommer det bli lättare att hjälpa kunderna. Med ett digitaliserat företag får ni bättre underlag och data för att fatta korrekta beslut. Förståelse för hur digitaliseringen kan användas i strategisk affärsutveckling, kunskap om digitala verktyg och tjänster och hur nya arbetssätt behöver utformas för ökad affärsnytta.

Upphandling & Projektstyrning


Verksamheten har lång erfarenhet med offentliga och privata upphandlingar, med inriktning på kalkyl och projektledning/styrning inom bygg och anläggningsbranschen.  

Inkubator & Accelerator


Business Solution har initierat ett projekt med en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag som erbjuds stöd både i form av kvalificerad affärscoachning och vid behov en arbetsplats tillsammans med andra företag. BSW ska ge tillgång till kompetens, kontakter och kapital för att hjälpa företagen att snabbt accelerera och växa.

Starta företag


Är du på väg att starta företag? Oavsett om du har en unik affärsidé, har identifierat ett tomrum på marknaden eller om du ser en möjlighet att göra något bättre än de företag som redan finns på marknaden, så bör du diskutera med erfarna rådgivare.


Vad har du för mål med företagandet? Är det ditt levebröd eller vill du bygga ett tillväxtföretag? Är marknaden global eller lokal? Det här är viktiga frågor som påverkar var du bör söka råd och hjälp för att komma vidare. Eller du kanske tänker köpa ett företag? Det är ofta ett bra sätt att snabbt komma igång som egen företagare.


Beroende på vad ditt mål och syfte är med ditt företag, din idé, tjänst eller produkt, så är det viktigt att du kommer till rätt rådgivare från början. Om din ambition är att bygga ett växande företag som kan försörja fler än dig själv kan du alltid börja med att kontakta oss på Business Solution.


Affärsutveckling.


Står ditt företag inför en ny fas i utvecklingen eller ska du bygga ett nytt företag från grunden? Finns det tillväxtpotential i affärsmodell och idé kan Business Solution's erfarna rådgivare vara ett bra stöd på din tillväxtresa.


För att ha ett berättigande som företagare måste man producera varor och tjänster som kunderna vill ha, idag och i framtiden. Oavsett om du säljer direkt till slutkund, till grossist, till kooperation, på torget, på nätet eller via offentlig upphandling måste du hela tiden utveckla ditt erbjudande efter behovet.


Att jobba med affärsutveckling i ditt företag kan ske på många sätt. Du kan öka intäkterna genom att förbättra kvaliteten och höja priset, eller hitta bättre betalande kunder. Du kan sänka kostnader genom att effektivisera verksamheten. Din affärsidé måste också löpande ses över så att den fortsatt matchar kundernas behov.

 

Affärsutveckling innebär utveckling av ett företags affärsdrivande verksamhet och dess processer. Det kan handla om när nya företag startas, vid förnyelseprocesser eller när företag står inför nya utmaningar och satsningar. Affärsutveckling innefattar allt som får ett företag att utvecklas och växa.

 

Utvecklingsdialogen är ett kortare men inspirerande möte med diskussion kring nuläge, styrkor, svagheter, ambitioner och prioriteringar framåt. Mötet ger en kärnfull analys och summering av nuläget samt prioritering av områden att arbeta vidare med för att nå övergripande målsättningar.

Dokumentera mera...!