BusinessSolution

Business Solution

Träffa de vassaste utvecklarna i stan.

Välkommen in - Vi börjar här

Behovs- & Riskanalys


En behovsanalys undersöker och preciserar de behov som ligger till grund för förändring. Behovsanalysen skapar en bild av vilka förutsättningar som finns och blir utgångspunkt för de krav, villkor och kriterier som ni formulerar i er policy och plan för framtiden. Med riskanalys kan de som bedriver verksamheten arbeta förebyggande där riskanalysen ska omfatta verksamhetens samtliga delar. Analyser behöver göras för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar, föreskrifter och beslut.

Det är dax att sluta vara 2:a på bollen hela tiden...!

- Noel Stark -

Behöver du akut hjälp, eller har du funderat på förändring?